מזכיר/ת ערב לשכת מנכ"ל

תאריך: 13 ביולי 2023

חברה: Nestle Operational Services Worldwide SA

מצטערים, משרה זו אוישה.