Share this Job
Apply now »

מנהל/ת הבטחת איכות מפעל עסיס מקבוצת אסם נסטלה

מנהל/ת הבטחת איכות מפעל עסיס מקבוצת אסם נסטלה

 מנהל/ת הבטחת איכות מפעל עסיס מקבוצת אסם נסטלה 

מפעל עסיס מגייס מנהל/ת הבטחת איכות  בכפיפות למנהלת המפע

:במסגרת התפקיד
ניהול מערכת האיכות ובטיחות המזון במפעל בהתאם לתקנים ישראליים, נהלי נסטלה, תקני איכות
ניהול מערך בטיחות מזון מפעלי 
ייזום פעולות ותהליכים פרואקטיביים למניעת כשלי איכות ובטיחות מזון במפעל
הטמעת תרבות איכות במפעל בקרב כל העובדים 
ייזום והובלת ניתוח כשלי איכות ו/או צוותי שיפור בהורדת פגמי איכות (כולל אירועים פנימיים ותלונות צרכנים ולקוחות) 
הטמעת תהליכי ייצור נאותים (ג'י.אם.פי) בכל שטחי המפעל (קווי ייצור, אריזה, מחסנים, חצר וכו')
ייזום, בניה ואימות תהליכי ניקיון במפעל (ברמות השונות)
עצירת קווי ייצור/אריזה בעת גילוי כשל בתחום האיכות ו/או בטיחות המזון

:דרישות התפקיד
תואר ראשון – עדיפות למיקרוביולוגיה/כימיה/מדעים
ניסיון מוכח בהובלת האיכות 
ניסיון ניהולי וניסיון בהובלת פרויקטים חוצי ארגון
ידיעת השפה האנגלית- חובה
העבודה בקיבוץ בית השיטה
 

 מנהל/ת הבטחת איכות מפעל עסיס מקבוצת אסם נסטלה 

 מנהל/ת הבטחת איכות מפעל עסיס מקבוצת אסם נסטלה 

מפעל עסיס מגייס מנהל/ת הבטחת איכות  בכפיפות למנהלת המפע

:במסגרת התפקיד
ניהול מערכת האיכות ובטיחות המזון במפעל בהתאם לתקנים ישראליים, נהלי נסטלה, תקני איכות
ניהול מערך בטיחות מזון מפעלי 
ייזום פעולות ותהליכים פרואקטיביים למניעת כשלי איכות ובטיחות מזון במפעל
הטמעת תרבות איכות במפעל בקרב כל העובדים 
ייזום והובלת ניתוח כשלי איכות ו/או צוותי שיפור בהורדת פגמי איכות (כולל אירועים פנימיים ותלונות צרכנים ולקוחות) 
הטמעת תהליכי ייצור נאותים (ג'י.אם.פי) בכל שטחי המפעל (קווי ייצור, אריזה, מחסנים, חצר וכו')
ייזום, בניה ואימות תהליכי ניקיון במפעל (ברמות השונות)
עצירת קווי ייצור/אריזה בעת גילוי כשל בתחום האיכות ו/או בטיחות המזון

:דרישות התפקיד
תואר ראשון – עדיפות למיקרוביולוגיה/כימיה/מדעים
ניסיון מוכח בהובלת האיכות 
ניסיון ניהולי וניסיון בהובלת פרויקטים חוצי ארגון
ידיעת השפה האנגלית- חובה
העבודה בקיבוץ בית השיטה
 

 מנהל/ת הבטחת איכות מפעל עסיס מקבוצת אסם נסטלה 

Kibutz Biet Hashita, IL, 10801

Kibutz Biet Hashita, IL, 10801

Apply now »