Apply now »

Summer's Cool Intern UA

Summer's Cool Intern UA

Шукаєте літнє стажування, яке буде не тільки корисним, але й насиченим? Ви діючий студент або студент останнього курсу?

 

Приєднуйтесь до захоплюючої програми літнього стажування Summer's Cool від Nestlé та розпалюйте свою жагу до розвитку. Протягом цього 4-тижневого оплачуваного стажування в гібридному форматі (онлайн/офлайн) ви зануритеся в світ навчання та розваг, досліджуючи захоплюючі проекти та співпрацюючи з найкращими талантами в Nestlé South East Europe Market (Сербія, Болгарія, Хорватія, Румунія та Україна).

 

У рамках цієї програми ви:

 • отримаєте мультикультурний досвід, працюючи разом зі студентами з Сербії, Болгарії, Хорватії, Румунії та України;

 • отримаєте практичний досвід та уявлення про динамічний світ харчових продуктів та напоїв від експертів галузі;

 • розвинете різноманітні soft skills, включаючи лідерство, самосвідомість, комунікацію, емоційний та соціальний інтелект, зворотний зв'язок та наставництво;

 • вдосконалите свої навички бізнес-англійської мови;

 • приймете участь у міжнародному груповому проекті з вивчення кейсу та застосуєте свої знання та креативність;

 • отримаєте підтримку та наставництво від найбільшої компанії FMCG (швидкозмінних товарів споживання) у світі;

 • матимете оплачувану програму стажування;

 • отримаєте сертифікат по успішному завершенню програми.

 

Що вам потрібно знати:

 • крайній термін подачі заявок – 17 червня;

 • стажування триватиме в період з 8 липня по 1 серпня;

 • воркшопи організовані з понеділка по четвер, 6 годин на день + 30 хвилин обіду;

 • більшість воркшопів будуть проводитися віртуально через Microsoft Teams, але ми також з нетерпінням зустрінемося з вами особисто під час захоплюючих днів, які будуть організовані в наших офісах;

 • загалом є понад 80 місць для стажування, розташованих у наступних 5 містах: Белград, Загреб, Софія, Бухарест та Київ.

 

Також ми пропонуємо:

 • 4-тижневе стажування;

 • щомісячний дохід приблизно 5 550 грн чистими;

 • робота з дому – гібридний графік та часткова зайнятість;

 • сучасний офіс з укриттям;

 • кава та фрукти;

 • домашні тварини в офісі.

 

Чи описує це вас:

 • ви допитливі та гнучкі;

 • ви володієте англійською мовою на рівні вище середнього (В2);

 • ви діючий студент або знаходитесь на останньому курсі навчання;

 • ви доступні з 08.07 по 01.08.2024 року, щоб взяти участь як в онлайн, так і в офлайн офісних днях.

 

Тоді ми чекаємо на вашу заявку!

 

Будь ласка, зверніть особливу увагу, що подача заявки не гарантує вашої участі в Nestlé's Virtual Summer's Cool. Оскільки кількість учасників обмежена для кожної країни, всі заявки будуть ретельно розглянуті, а після цього відбудеться відбір на співбесіду.

 

В Nestlé ми хочемо допомогти сформувати кращий і здоровіший світ, надихнути людей вести здоровий спосіб життя і досягати впливу в таких масштабах і темпах, які мають значення. Ми досягаємо цього, створюючи різноманітне, дружнє, підтримуюче та співпрацююче середовище, яке створює позитивні зміни, сприяє інноваціям та надає людям та командам можливість перемагати. Ми прагнемо найняти дружніх, поважних та натхненних людей, які піклуються про життя людей, з якими ми стикаємося щодня. Be a force for good. Приєднуйтесь до Nestlé та відвідайте нас на www.nestle.com.

 

Не пропустіть цю можливість максимально використати своє літо – подайте заявку вже зараз і вирушайте в подорож зростання та успіху разом з нами!

 

 

 

Looking for a summer internship that is both rewarding an enrichening? Are you a final year student or a fresh graduate?  

 

Join Nestlé’s exciting Summer’s Cool program and ignite your passion for growth. During this hybrid 4-weeks paid internship you will dive into a world of learning and fun as you explore exciting projects and collaborate with top talents in Nestlé South East Europe Market (Serbia, Bulgaria, Croatia, Romania and Ukraine).   

 

As part of this program you will:  

 • have a multicultural experience, working alongside students from Serbia, Bulgaria, Croatia, Romania and Ukraine 

 • gain hands-on experience and insights into dynamic world of food and beverage from industry experts  

 • develop various soft skills including Leadership, Self-awareness, Communication, Emotional and Social intelligence, Feedback and coaching  

 • boost your Business English skills  

 • participate in a cross-country group case study project and apply your knowledge and creativity  

 • receive support and mentorship from the biggest FMCG (Fast Moving Consumer Goods) company in the world  

 • have a paid internship program  

 • receive a Certificate upon successful completion of the program  

 

What you need to know:  

 • application deadline is 17 June

 • the internship will be between 8th of July – 1st August  

 • the workshops are organized from Monday to Thursday, 6-hours per day + 30 min lunch  

 • most workshops will be held virtually on Microsoft Teams, but we are eager to meet you also face to face during exciting days that will be organized at our offices  

 • there are more that 80 internship seats in total, based in the following 5 sites: Belgrade, Zagreb, Sofia, Bucharest and Kyiv  

 

What we also offer:  

 • 4 weeks internship

 • Monthly income of approx. 5.550 UAH net

 • Work from Home – Hybrid and Part-time schedule  

 • Modern office with shelter

 • Coffee and fruits

 • Pets@work program  

 

Does this describe you:  

 • You are curious and agile  

 • You are fluent in English  

 • You are a fresh graduate or in your final year of studies  

 • You are available during 08.07 – 01.08.2024 to attend both the virtual and the office days  

 

Then we are waiting for your application!  

Please pay special attention that applying does not guarantee your attendance at the Nestlé’s Virtual Summer’s Cool. Since the number of participants is limited for each country, all applications will be reviewed carefully and an interview selection will take place afterwards.   

At Nestlé, we want to help shape a better and healthier world, inspire people to live healthier lives and deliver impact at a scale and pace that makes a difference. We do this by fostering a diverse, friendly, supportive, and collaborative environment, that creates positive disruption, embraces innovation, and empowers people and teams to win. We aim to hire friendly, respectful, inspiring people who care about the people’s lives that we touch every single day. Be a force for good. Join Nestlé and visit us on www.nestle.com.  

  

Do not miss out on this chance to make most of your summer – apply now and embark on a journey of growth and success with us!  

Шукаєте літнє стажування, яке буде не тільки корисним, але й насиченим? Ви діючий студент або студент останнього курсу?

 

Приєднуйтесь до захоплюючої програми літнього стажування Summer's Cool від Nestlé та розпалюйте свою жагу до розвитку. Протягом цього 4-тижневого оплачуваного стажування в гібридному форматі (онлайн/офлайн) ви зануритеся в світ навчання та розваг, досліджуючи захоплюючі проекти та співпрацюючи з найкращими талантами в Nestlé South East Europe Market (Сербія, Болгарія, Хорватія, Румунія та Україна).

 

У рамках цієї програми ви:

 • отримаєте мультикультурний досвід, працюючи разом зі студентами з Сербії, Болгарії, Хорватії, Румунії та України;

 • отримаєте практичний досвід та уявлення про динамічний світ харчових продуктів та напоїв від експертів галузі;

 • розвинете різноманітні soft skills, включаючи лідерство, самосвідомість, комунікацію, емоційний та соціальний інтелект, зворотний зв'язок та наставництво;

 • вдосконалите свої навички бізнес-англійської мови;

 • приймете участь у міжнародному груповому проекті з вивчення кейсу та застосуєте свої знання та креативність;

 • отримаєте підтримку та наставництво від найбільшої компанії FMCG (швидкозмінних товарів споживання) у світі;

 • матимете оплачувану програму стажування;

 • отримаєте сертифікат по успішному завершенню програми.

 

Що вам потрібно знати:

 • крайній термін подачі заявок – 17 червня;

 • стажування триватиме в період з 8 липня по 1 серпня;

 • воркшопи організовані з понеділка по четвер, 6 годин на день + 30 хвилин обіду;

 • більшість воркшопів будуть проводитися віртуально через Microsoft Teams, але ми також з нетерпінням зустрінемося з вами особисто під час захоплюючих днів, які будуть організовані в наших офісах;

 • загалом є понад 80 місць для стажування, розташованих у наступних 5 містах: Белград, Загреб, Софія, Бухарест та Київ.

 

Також ми пропонуємо:

 • 4-тижневе стажування;

 • щомісячний дохід приблизно 5 550 грн чистими;

 • робота з дому – гібридний графік та часткова зайнятість;

 • сучасний офіс з укриттям;

 • кава та фрукти;

 • домашні тварини в офісі.

 

Чи описує це вас:

 • ви допитливі та гнучкі;

 • ви володієте англійською мовою на рівні вище середнього (В2);

 • ви діючий студент або знаходитесь на останньому курсі навчання;

 • ви доступні з 08.07 по 01.08.2024 року, щоб взяти участь як в онлайн, так і в офлайн офісних днях.

 

Тоді ми чекаємо на вашу заявку!

 

Будь ласка, зверніть особливу увагу, що подача заявки не гарантує вашої участі в Nestlé's Virtual Summer's Cool. Оскільки кількість учасників обмежена для кожної країни, всі заявки будуть ретельно розглянуті, а після цього відбудеться відбір на співбесіду.

 

В Nestlé ми хочемо допомогти сформувати кращий і здоровіший світ, надихнути людей вести здоровий спосіб життя і досягати впливу в таких масштабах і темпах, які мають значення. Ми досягаємо цього, створюючи різноманітне, дружнє, підтримуюче та співпрацююче середовище, яке створює позитивні зміни, сприяє інноваціям та надає людям та командам можливість перемагати. Ми прагнемо найняти дружніх, поважних та натхненних людей, які піклуються про життя людей, з якими ми стикаємося щодня. Be a force for good. Приєднуйтесь до Nestlé та відвідайте нас на www.nestle.com.

 

Не пропустіть цю можливість максимально використати своє літо – подайте заявку вже зараз і вирушайте в подорож зростання та успіху разом з нами!

 

 

 

Looking for a summer internship that is both rewarding an enrichening? Are you a final year student or a fresh graduate?  

 

Join Nestlé’s exciting Summer’s Cool program and ignite your passion for growth. During this hybrid 4-weeks paid internship you will dive into a world of learning and fun as you explore exciting projects and collaborate with top talents in Nestlé South East Europe Market (Serbia, Bulgaria, Croatia, Romania and Ukraine).   

 

As part of this program you will:  

 • have a multicultural experience, working alongside students from Serbia, Bulgaria, Croatia, Romania and Ukraine 

 • gain hands-on experience and insights into dynamic world of food and beverage from industry experts  

 • develop various soft skills including Leadership, Self-awareness, Communication, Emotional and Social intelligence, Feedback and coaching  

 • boost your Business English skills  

 • participate in a cross-country group case study project and apply your knowledge and creativity  

 • receive support and mentorship from the biggest FMCG (Fast Moving Consumer Goods) company in the world  

 • have a paid internship program  

 • receive a Certificate upon successful completion of the program  

 

What you need to know:  

 • application deadline is 17 June

 • the internship will be between 8th of July – 1st August  

 • the workshops are organized from Monday to Thursday, 6-hours per day + 30 min lunch  

 • most workshops will be held virtually on Microsoft Teams, but we are eager to meet you also face to face during exciting days that will be organized at our offices  

 • there are more that 80 internship seats in total, based in the following 5 sites: Belgrade, Zagreb, Sofia, Bucharest and Kyiv  

 

What we also offer:  

 • 4 weeks internship

 • Monthly income of approx. 5.550 UAH net

 • Work from Home – Hybrid and Part-time schedule  

 • Modern office with shelter

 • Coffee and fruits

 • Pets@work program  

 

Does this describe you:  

 • You are curious and agile  

 • You are fluent in English  

 • You are a fresh graduate or in your final year of studies  

 • You are available during 08.07 – 01.08.2024 to attend both the virtual and the office days  

 

Then we are waiting for your application!  

Please pay special attention that applying does not guarantee your attendance at the Nestlé’s Virtual Summer’s Cool. Since the number of participants is limited for each country, all applications will be reviewed carefully and an interview selection will take place afterwards.   

At Nestlé, we want to help shape a better and healthier world, inspire people to live healthier lives and deliver impact at a scale and pace that makes a difference. We do this by fostering a diverse, friendly, supportive, and collaborative environment, that creates positive disruption, embraces innovation, and empowers people and teams to win. We aim to hire friendly, respectful, inspiring people who care about the people’s lives that we touch every single day. Be a force for good. Join Nestlé and visit us on www.nestle.com.  

  

Do not miss out on this chance to make most of your summer – apply now and embark on a journey of growth and success with us!  

Kyiv, UA

Kyiv, UA

Apply now »