Aplikuj teraz »

Kierownik Działu Inżynierów Utrzymania Ruchu (m/k)

Kierownik Działu Inżynierów Utrzymania Ruchu (m/k)

Nestlé jest największym na świecie producentem żywności. Mamy ponad 2000 marek. Jesteśmy obecni w 191 krajach. W Polsce produkujemy m.in. płatki śniadaniowe, słodycze (np. batony LION oraz wafelki PRINCESSA) oraz produkty WINIARY. A w Nowej Wsi Wrocławskiej, tuż za Bielanami Wrocławskimi, powstała najnowocześniejsza w Europie fabryka Nestlé Purina, produkująca karmę dla zwierząt domowych.

 

Do głównych zadań Kierownika Działu Inżynierów Utrzymania Ruchu należy zarządzanie aktywnościami inżynieryjnymi związanymi z operacjami fabryki w taki sposób aby zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, bezpieczeństwo produktów i ochrona środowiska nigdy nie były zagrożone oraz aby wszystkie działania inżynierów Utrzymania Ruchu były ukierunkowane na podnoszenie jakości produktów, wydajności fabryki oraz osiąganie celów biznesowych. Kierownik Działu Inżynierów Utrzymania Ruchu jest osobą odpowiedzialną za opracowanie i wdrożenie strategicznej wizji fabryki w obszarach niezawodności produkcji. Osoba ta jest kluczowym członkiem zespołu zarządzającego fabryką.

 

Nasza siła wynika z potencjału naszych pracowników. Szukasz pracy?

Chcesz pracować w międzynarodowym koncernie spożywczym?

Dołącz do naszego zespołu na stanowisko:

 

 

Kierownik Działu Inżynierów Utrzymania Ruchu (m/k)

w Nestlé Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

Obowiązki kierownicze

 

 • Określanie, proponowanie i monitorowanie realizacji planów i celów zespołu inżynierów UR zgodnie ze Strategicznym Planem Fabryki (OMP), kluczowymi zasadami i działaniami inżynieryjnymi określonymi w Politykach Nestlé
 • Proponowanie i wdrażanie procesów, procedur i zasobów technicznych związanych z operacjami w obszarach bezpieczeństwa, jakości i produktywności
 • Kierowanie i koordynowanie zespołu inżynierów UR oraz utrzymywanie kompetencji, motywacji i wydajności w celu osiągnięcia misji i celów fabryki
 • Estymacja i kontrola budżetu UR oraz projektów modernizacyjnych i związanych z nimi nakładów kapitałowych
 • Planowanie i zarządzanie wszystkimi zatwierdzonymi projektami kapitałowymi
 • Kaskadowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności
 • Demonstrowanie i promocja wartości firmy

 

Obowiązki funkcjonalne

 

 • Zapewnienie, że w zespole inżynierów UR istnieje postawa absolutnej nietolerancji dla niebezpiecznych sytuacji, zapewnienie aby zawsze przed wprowadzeniem zmiany została przeprowadzona ocena jej wpływu na jakość produktu, bezpieczeństwo ludzi i środowiska
 • Codzienna współpraca z działami produkcji w celu zapewniania jakości produktów, rozwiązywania problemów technicznych i optymalnego działania procesów produkcyjnych
 • Zapewnienie, że wszyscy członkowie zespołu znają i wdrażają zasady dobrych praktyk produkcyjnych (GMP)
 • Zapewnienie zgodności ze strategią Nestlé dotyczącą bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 • Zapewnienie zgodności z systemem zarządzania środowiskowego Nestlé
 • Zapewnienie wysokiej niezawodności urządzeń poprzez zdefiniowaną wg potrzeb strategię utrzymania ruchu 
 • Zarządzanie aktywami fabrycznymi poprzez optymalizację CMMS w istniejących obszarach i wdrożenie systemu w obszarach nowych inwestycji
 • Inicjowanie i koordynowanie wdrażania nowych procesów i technologii we współpracy z lokalnymi zespołami oraz inżynierią korporacyjną
 • Utrzymywanie i rozwijanie wiedzy funkcjonalnej w zakresie operacji technicznych poprzez dostarczanie programów szkoleniowych i rozwojowych
 • Inicjowanie i prowadzenie ciągłego doskonalenia (CI) w celu osiągnięcia optymalizacji procesów przemysłowych i technicznych
 • Zarządzanie zasobami w celu dostosowania ich do celów fabrycznych i strategii biznesowej, w tym możliwości outsourcingu niezbędnych aktywności UR

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, inżynieria przemysłowa
 • 5 letnie doświadczenie w obszarze technicznym, preferowana produkcja żywności, dóbr konsumpcyjnych
 • Doświadczenie w nadzorowaniu personelu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

 

DOŚWIADCZENIE:

 • TPM: PM/AM
 • Strategie utrzymania ruchu: TBM, PDM, RCM
 • Zarządzanie aktywami fabrycznymi i ich utrzymaniem ruchu z użyciem CMMS
 • Budżetowanie i przygotowanie wydatków w ramach M&I i CAPEX
 • SAP, MS Office, Power BI

 

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Silne umiejętności techniczne i kierownicze oraz zdolności przywódcze
 • Umiejętności analityczne w rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność stosowania narzędzi do rozwiązywania problemów w celu systematycznego rozwiązywania złożonych krótko- i długoterminowych problemów
 • Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu i w niejednoznacznych sytuacjach
 • Dobra organizacja i wielozadaniowość - zdolność do równoważenia i priorytetowego traktowania kilku projektów jednocześnie
 • Umiejętności w zakresie komunikacji, prezentacji i tworzenia sieci kontaktów
 • Zdolność do działania w kilku rolach w zależności od sytuacji - moderator, lider, wykonawca
 • Umiejętność wywierania wpływu na wydarzenia w celu osiągnięcia celów

 

TO OFERUJEMY:

 

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Troskę o Twoje bezpieczeństwo: mamy wysokie standardy bezpieczeństwa pracy we wszystkich fabrykach Nestlé
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się fabryce
 • Poznanie i korzystanie z metodologii oraz narzędzi Lean Management oraz Total Performance Management (TPM) 
 • Możliwości planowania ścieżki kariery w ramach sieci fabryk Nestlé
 • Prywatną opieką medyczną (LuxMed)
 • Ubezpieczenie na życie i Pracowniczy Program Emerytalny
 • Możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie do Karty Multisport Plus
 • Pakiet dla rodzina: dodatkowy dzień opieki, wyprawka dla noworodka, mleko dla niemowląt
 • Dofinansowanie do obiadów w zakładowej stołówce
 • Dostęp do ciekawych szkoleń branżowych
 • Możliwość zaangażowania się w wsparcie charytatywne i wolontariat pracowniczy (dla człowieka, rodzin, społeczności, planety) 

 

Dowiedz się o nas więcej na:

www.nestle.pl

www.purina.pl

 

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Nestlé jest największym na świecie producentem żywności. Mamy ponad 2000 marek. Jesteśmy obecni w 191 krajach. W Polsce produkujemy m.in. płatki śniadaniowe, słodycze (np. batony LION oraz wafelki PRINCESSA) oraz produkty WINIARY. A w Nowej Wsi Wrocławskiej, tuż za Bielanami Wrocławskimi, powstała najnowocześniejsza w Europie fabryka Nestlé Purina, produkująca karmę dla zwierząt domowych.

 

Do głównych zadań Kierownika Działu Inżynierów Utrzymania Ruchu należy zarządzanie aktywnościami inżynieryjnymi związanymi z operacjami fabryki w taki sposób aby zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, bezpieczeństwo produktów i ochrona środowiska nigdy nie były zagrożone oraz aby wszystkie działania inżynierów Utrzymania Ruchu były ukierunkowane na podnoszenie jakości produktów, wydajności fabryki oraz osiąganie celów biznesowych. Kierownik Działu Inżynierów Utrzymania Ruchu jest osobą odpowiedzialną za opracowanie i wdrożenie strategicznej wizji fabryki w obszarach niezawodności produkcji. Osoba ta jest kluczowym członkiem zespołu zarządzającego fabryką.

 

Nasza siła wynika z potencjału naszych pracowników. Szukasz pracy?

Chcesz pracować w międzynarodowym koncernie spożywczym?

Dołącz do naszego zespołu na stanowisko:

 

 

Kierownik Działu Inżynierów Utrzymania Ruchu (m/k)

w Nestlé Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

Obowiązki kierownicze

 

 • Określanie, proponowanie i monitorowanie realizacji planów i celów zespołu inżynierów UR zgodnie ze Strategicznym Planem Fabryki (OMP), kluczowymi zasadami i działaniami inżynieryjnymi określonymi w Politykach Nestlé
 • Proponowanie i wdrażanie procesów, procedur i zasobów technicznych związanych z operacjami w obszarach bezpieczeństwa, jakości i produktywności
 • Kierowanie i koordynowanie zespołu inżynierów UR oraz utrzymywanie kompetencji, motywacji i wydajności w celu osiągnięcia misji i celów fabryki
 • Estymacja i kontrola budżetu UR oraz projektów modernizacyjnych i związanych z nimi nakładów kapitałowych
 • Planowanie i zarządzanie wszystkimi zatwierdzonymi projektami kapitałowymi
 • Kaskadowanie i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności
 • Demonstrowanie i promocja wartości firmy

 

Obowiązki funkcjonalne

 

 • Zapewnienie, że w zespole inżynierów UR istnieje postawa absolutnej nietolerancji dla niebezpiecznych sytuacji, zapewnienie aby zawsze przed wprowadzeniem zmiany została przeprowadzona ocena jej wpływu na jakość produktu, bezpieczeństwo ludzi i środowiska
 • Codzienna współpraca z działami produkcji w celu zapewniania jakości produktów, rozwiązywania problemów technicznych i optymalnego działania procesów produkcyjnych
 • Zapewnienie, że wszyscy członkowie zespołu znają i wdrażają zasady dobrych praktyk produkcyjnych (GMP)
 • Zapewnienie zgodności ze strategią Nestlé dotyczącą bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 • Zapewnienie zgodności z systemem zarządzania środowiskowego Nestlé
 • Zapewnienie wysokiej niezawodności urządzeń poprzez zdefiniowaną wg potrzeb strategię utrzymania ruchu 
 • Zarządzanie aktywami fabrycznymi poprzez optymalizację CMMS w istniejących obszarach i wdrożenie systemu w obszarach nowych inwestycji
 • Inicjowanie i koordynowanie wdrażania nowych procesów i technologii we współpracy z lokalnymi zespołami oraz inżynierią korporacyjną
 • Utrzymywanie i rozwijanie wiedzy funkcjonalnej w zakresie operacji technicznych poprzez dostarczanie programów szkoleniowych i rozwojowych
 • Inicjowanie i prowadzenie ciągłego doskonalenia (CI) w celu osiągnięcia optymalizacji procesów przemysłowych i technicznych
 • Zarządzanie zasobami w celu dostosowania ich do celów fabrycznych i strategii biznesowej, w tym możliwości outsourcingu niezbędnych aktywności UR

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, inżynieria przemysłowa
 • 5 letnie doświadczenie w obszarze technicznym, preferowana produkcja żywności, dóbr konsumpcyjnych
 • Doświadczenie w nadzorowaniu personelu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

 

DOŚWIADCZENIE:

 • TPM: PM/AM
 • Strategie utrzymania ruchu: TBM, PDM, RCM
 • Zarządzanie aktywami fabrycznymi i ich utrzymaniem ruchu z użyciem CMMS
 • Budżetowanie i przygotowanie wydatków w ramach M&I i CAPEX
 • SAP, MS Office, Power BI

 

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Silne umiejętności techniczne i kierownicze oraz zdolności przywódcze
 • Umiejętności analityczne w rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność stosowania narzędzi do rozwiązywania problemów w celu systematycznego rozwiązywania złożonych krótko- i długoterminowych problemów
 • Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu i w niejednoznacznych sytuacjach
 • Dobra organizacja i wielozadaniowość - zdolność do równoważenia i priorytetowego traktowania kilku projektów jednocześnie
 • Umiejętności w zakresie komunikacji, prezentacji i tworzenia sieci kontaktów
 • Zdolność do działania w kilku rolach w zależności od sytuacji - moderator, lider, wykonawca
 • Umiejętność wywierania wpływu na wydarzenia w celu osiągnięcia celów

 

TO OFERUJEMY:

 

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Troskę o Twoje bezpieczeństwo: mamy wysokie standardy bezpieczeństwa pracy we wszystkich fabrykach Nestlé
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się fabryce
 • Poznanie i korzystanie z metodologii oraz narzędzi Lean Management oraz Total Performance Management (TPM) 
 • Możliwości planowania ścieżki kariery w ramach sieci fabryk Nestlé
 • Prywatną opieką medyczną (LuxMed)
 • Ubezpieczenie na życie i Pracowniczy Program Emerytalny
 • Możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie do Karty Multisport Plus
 • Pakiet dla rodzina: dodatkowy dzień opieki, wyprawka dla noworodka, mleko dla niemowląt
 • Dofinansowanie do obiadów w zakładowej stołówce
 • Dostęp do ciekawych szkoleń branżowych
 • Możliwość zaangażowania się w wsparcie charytatywne i wolontariat pracowniczy (dla człowieka, rodzin, społeczności, planety) 

 

Dowiedz się o nas więcej na:

www.nestle.pl

www.purina.pl

 

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Nowa Wies Wroclawska, PL

Nowa Wies Wroclawska, PL

Aplikuj teraz »