Loading...
Share this Job
Apply now »

Машинен Оператор

Машинен Оператор

Sofia, BG

Sofia, BG

Основните задължения включват:
 • Отговаря за технологичните и технически параметри на производствения процес и контролира работата на съответните машини и съоръжения, съгласно съответните инструкции на работното място.
 • Контролира и спазва всички параметри на производствения процес, съгласно стандартите на съответното работно място;
 • Контролира качеството на продукцията (входяща и изходяща) съгласно стандартите за съответното работно място;
 • При необходимост изпълнява и други задачи, свързани с трудовия процес;
Изискванията към кандидатите са:

• Средно образование;
• Готовност за работа на трисменен режим;
• Предишен опит на подобна длъжност се счита за предимство;
• Готовност за интензивна работа в екип.

Компанията предлага:
 • Обучение на работното място;
 • Пакет от социални продобивки + ваучери за храна всеки месец;
 • Ваучери за превоз чрез такси след 2-ра смяна;
 • 22 дни платен годишен отпуск;
 • Възможности за развитие.
Основните задължения включват:
 • Отговаря за технологичните и технически параметри на производствения процес и контролира работата на съответните машини и съоръжения, съгласно съответните инструкции на работното място.
 • Контролира и спазва всички параметри на производствения процес, съгласно стандартите на съответното работно място;
 • Контролира качеството на продукцията (входяща и изходяща) съгласно стандартите за съответното работно място;
 • При необходимост изпълнява и други задачи, свързани с трудовия процес;
Изискванията към кандидатите са:

• Средно образование;
• Готовност за работа на трисменен режим;
• Предишен опит на подобна длъжност се счита за предимство;
• Готовност за интензивна работа в екип.

Компанията предлага:
 • Обучение на работното място;
 • Пакет от социални продобивки + ваучери за храна всеки месец;
 • Ваучери за превоз чрез такси след 2-ра смяна;
 • 22 дни платен годишен отпуск;
 • Възможности за развитие.

Apply now »