Loading...
Share this Job
Apply now »

Оператор, парни и водогрейни съоръжения и хладилни системи

Оператор, парни и водогрейни съоръжения и хладилни системи

Sofia, BG

Sofia, BG

ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЗИЦИЯТА

•    Локация: Фабрика София
•    Работно време: 12-часов, сменен режим на работа 
•    Пряк ръководител: Бойко Владимиров, Мениджър Индустриални услуги 
•    Позиция: вътрешна и външна

ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯТА

Оператор, парни и водогрейни съоръжения и хладилни системи отговаря за един от ключовите процеси във Фабрика София, а именно подсигуряването на всички необходими енергийни ресурси за производствените процеси. Той отговаря за осигуряване на безпроблемната работа на парни и водогрейни съоръжения, хладилни системи, въздушни компресори и климатични камери на компанията.
Търсим иницаиативна личност, с технически знания и умения и с желаниe да учи и надгражда своите компетенции.
 

ПРЕЗ ЕДНА ТВОЯ РАБОТНА СМЯНА …

• Следиш за нормалната работа на съоръженията, чрез показанията на контролно-измервателните уреди и интегрирана система за мониторинг и контрол;
• Извършваш техническо обслужване на въздушни компресори, амонячни инсталации, климатични инсталации и отговаряш за тяхната безаварийна работа и безопасност;
• Извършваш техническо обслужване на полуавтоматични парни и кондензни котли с течно и газообразно гориво;
• Извършваш анализи на качеството на котелната вода и взимаш мерки при установени отклонения;
• Извършваш необходимите шлосерски операции, съгласно плана за техническо обслужване.
 

ТИ СИ ПОДХОДЯЩ, АКО ПРИТЕЖАВАШ ...

• Средно образование в областта на топлотехниката или хладилната техника;
• Удостоверение за придобита правоспособност за работа с парни котли с високо налягане;
• Опит с амонячни хладилни инсталации, въздушни компресори, климатизация;
• Компютърна грамотност;
• Възможност за сменен режим на работа.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.
Предоставените от вас лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЗИЦИЯТА

•    Локация: Фабрика София
•    Работно време: 12-часов, сменен режим на работа 
•    Пряк ръководител: Бойко Владимиров, Мениджър Индустриални услуги 
•    Позиция: вътрешна и външна

ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯТА

Оператор, парни и водогрейни съоръжения и хладилни системи отговаря за един от ключовите процеси във Фабрика София, а именно подсигуряването на всички необходими енергийни ресурси за производствените процеси. Той отговаря за осигуряване на безпроблемната работа на парни и водогрейни съоръжения, хладилни системи, въздушни компресори и климатични камери на компанията.
Търсим иницаиативна личност, с технически знания и умения и с желаниe да учи и надгражда своите компетенции.
 

ПРЕЗ ЕДНА ТВОЯ РАБОТНА СМЯНА …

• Следиш за нормалната работа на съоръженията, чрез показанията на контролно-измервателните уреди и интегрирана система за мониторинг и контрол;
• Извършваш техническо обслужване на въздушни компресори, амонячни инсталации, климатични инсталации и отговаряш за тяхната безаварийна работа и безопасност;
• Извършваш техническо обслужване на полуавтоматични парни и кондензни котли с течно и газообразно гориво;
• Извършваш анализи на качеството на котелната вода и взимаш мерки при установени отклонения;
• Извършваш необходимите шлосерски операции, съгласно плана за техническо обслужване.
 

ТИ СИ ПОДХОДЯЩ, АКО ПРИТЕЖАВАШ ...

• Средно образование в областта на топлотехниката или хладилната техника;
• Удостоверение за придобита правоспособност за работа с парни котли с високо налягане;
• Опит с амонячни хладилни инсталации, въздушни компресори, климатизация;
• Компютърна грамотност;
• Възможност за сменен режим на работа.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.
Предоставените от вас лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Apply now »