Loading...
Share this Job
Apply now »

Организатор транспорт

Организатор транспорт

Sofia, BG

Sofia, BG

ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯТА

 

Нестле в България с централен административен офис, фабрика за производство на захарни изделия и дистрибуционен склад е работодател на над 1000 служители. Организатор транспорт работи в Дистрибуционен склад за готова продукция и ръководи екип от 3-ма човека. Складът за готова продукция е важен елемент във веригата по доставки с основен фокус върху бързото и ефективно обслужване на клиентите, оптимизиране на работните процеси и повишаване на уменията и ангажираността на хората.

 

ПРЕЗ ЕДИН РАБОТЕН ДЕН...

 

 • Отговаря за съставянето на график за дистрибуция до клиенти и логистични партньори;
 • Разпределя товарите между превозвачите по оптимален начин;
 • Осигурява транспорт в рамките на страната при възникване на необходимост;
 • Осъществява контакт с клиентите във връзка с доставката на поръчките им;
 • Обработва поръчки и документи свързани с разходите за доставка в SAP;
 • Проследява осчетоводяването и придвижването за плащане на фактурите на транспортните фирми;
 • Съгласува актуалните тарифи с превозвачите;
 • Организира и координира дейностите по движенията на дървени палета, тяхната доставка и  инвентаризация;
 • Събира и дава обратна връзка от и към екипа. Насочва и подкрепя членовете на екипа в изпълнението на ежедневните им задължения.
ИДЕАЛНИЯ КАНДИДАТ...

 

 • Има висше образование в сферата на Логистика/ Иконимика на транспорта/ друго приложимо;
 • 2+ години опит на подобна длъжност;
 • Има предишен опит в управление на екип, добри организационни и комуникационни умения;
 • Владее английски език, Intermediate level;
 • Има опит с работата в SAP.
ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯТА

 

Нестле в България с централен административен офис, фабрика за производство на захарни изделия и дистрибуционен склад е работодател на над 1000 служители. Организатор транспорт работи в Дистрибуционен склад за готова продукция и ръководи екип от 3-ма човека. Складът за готова продукция е важен елемент във веригата по доставки с основен фокус върху бързото и ефективно обслужване на клиентите, оптимизиране на работните процеси и повишаване на уменията и ангажираността на хората.

 

ПРЕЗ ЕДИН РАБОТЕН ДЕН...

 

 • Отговаря за съставянето на график за дистрибуция до клиенти и логистични партньори;
 • Разпределя товарите между превозвачите по оптимален начин;
 • Осигурява транспорт в рамките на страната при възникване на необходимост;
 • Осъществява контакт с клиентите във връзка с доставката на поръчките им;
 • Обработва поръчки и документи свързани с разходите за доставка в SAP;
 • Проследява осчетоводяването и придвижването за плащане на фактурите на транспортните фирми;
 • Съгласува актуалните тарифи с превозвачите;
 • Организира и координира дейностите по движенията на дървени палета, тяхната доставка и  инвентаризация;
 • Събира и дава обратна връзка от и към екипа. Насочва и подкрепя членовете на екипа в изпълнението на ежедневните им задължения.
ИДЕАЛНИЯ КАНДИДАТ...

 

 • Има висше образование в сферата на Логистика/ Иконимика на транспорта/ друго приложимо;
 • 2+ години опит на подобна длъжност;
 • Има предишен опит в управление на екип, добри организационни и комуникационни умения;
 • Владее английски език, Intermediate level;
 • Има опит с работата в SAP.

Apply now »