Loading...
Share this Job
Apply now »

Стажант Производствен Мениджмънт

Стажант Производствен Мениджмънт

Sofia, BG

Sofia, BG

Какво предлагаме...

С тази стажантската програма предоставяме възможност на хора с интерес в сферата на мениджмънта да получават теоретично и практическо обучението на високо ниво от доказани специалисти в областта. Получените знания ще усъвършенстват уменията и компетенциите, които стажантът ще практикува в ежедневната си работа. През тези 12 месеца ще се преминава през различни отдели като:
• Производство,
• Осигуряване на качеството,
• Иновации и реновации,
• Оперативно съвършенство,
• Безопасност и опазване на околната среда,
• Планиране на суровини, материали и производство,
• Човешки ресурси и др.

Ако сте човек с аналитично мислене и изявени лидерски умения, тази позиция е точно за вас!

Какво представлява един работен ден...

• Подпомага производствения мениджър за ежедневни производствени дейности в съответствие постигане на с бизнес резултатите;
• Участва и/илиръководи проекти свързани с различни оптимизации и подобрения във Фабрика София
• Взима дейно участие в процесите свързани с управлението на производството като съблюдава качеството, безопасността и разходите;
• Отговаря за прилагането на добрите производствени практики (GMP) и стандартите в съответствие с указанията и инструкциите на компанията.
• Подпомага служителите, работещи в производствените зони и осигурява необходимата информация и подкрепа за постигане на заложените цели и подобряване на ефективността.
• Участва в процесите по иновации/реновации, осигуряване на качеството, безопасност и др.

Какво ще те направи успешен...

• Висше образование (Индустриално ижненерство, Мениджмънт, Икономика, Технология на храните, Химия, Инженерна химия, Биотехнологии, Осигуряване на качеството и др.);
• Умения за работа с MS Office;
• Редовна смяна с готовност за работа на сменен режим за период от 1 до 3 месеца;
• Умения за работа с ERP система (SAP), ще се счита за предимство;
• Добро ниво на владеене на английски език;
• Умения за работа в екип, лидерски качества, .

Какво още...

• Обучение на работното място;
• Възможност за развитие в Нестле Групата при показани добри резултати;
• Работа в динамичен екип от доказани професионалисти;
• Пакет от социални придобивки и конкурентно заплащане.

Какво предлагаме...

С тази стажантската програма предоставяме възможност на хора с интерес в сферата на мениджмънта да получават теоретично и практическо обучението на високо ниво от доказани специалисти в областта. Получените знания ще усъвършенстват уменията и компетенциите, които стажантът ще практикува в ежедневната си работа. През тези 12 месеца ще се преминава през различни отдели като:
• Производство,
• Осигуряване на качеството,
• Иновации и реновации,
• Оперативно съвършенство,
• Безопасност и опазване на околната среда,
• Планиране на суровини, материали и производство,
• Човешки ресурси и др.

Ако сте човек с аналитично мислене и изявени лидерски умения, тази позиция е точно за вас!

Какво представлява един работен ден...

• Подпомага производствения мениджър за ежедневни производствени дейности в съответствие постигане на с бизнес резултатите;
• Участва и/илиръководи проекти свързани с различни оптимизации и подобрения във Фабрика София
• Взима дейно участие в процесите свързани с управлението на производството като съблюдава качеството, безопасността и разходите;
• Отговаря за прилагането на добрите производствени практики (GMP) и стандартите в съответствие с указанията и инструкциите на компанията.
• Подпомага служителите, работещи в производствените зони и осигурява необходимата информация и подкрепа за постигане на заложените цели и подобряване на ефективността.
• Участва в процесите по иновации/реновации, осигуряване на качеството, безопасност и др.

Какво ще те направи успешен...

• Висше образование (Индустриално ижненерство, Мениджмънт, Икономика, Технология на храните, Химия, Инженерна химия, Биотехнологии, Осигуряване на качеството и др.);
• Умения за работа с MS Office;
• Редовна смяна с готовност за работа на сменен режим за период от 1 до 3 месеца;
• Умения за работа с ERP система (SAP), ще се счита за предимство;
• Добро ниво на владеене на английски език;
• Умения за работа в екип, лидерски качества, .

Какво още...

• Обучение на работното място;
• Възможност за развитие в Нестле Групата при показани добри резултати;
• Работа в динамичен екип от доказани професионалисти;
• Пакет от социални придобивки и конкурентно заплащане.

Apply now »