Loading...
 
Share this Job
Apply now »

Администратор производство

Администратор производство

ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЗИЦИЯТА

 

•    Локация: Нестле България, Фабрика София, бул.Европа 128;
•    Работно време: 8-часов работен ден, с плаващо начало на работния ден между 8:00 и 9:00 часа; 
•    Условия на работа: постоянен трудов договор;
•    Социални придобивки: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна всеки месец, допълнителни дни годишен отпуск и др.
 

ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯТА

 

Фабрика София в Нестле България е компетентностен център за иновации и реновации сред фабриките на Нестле групата и реализира инвестиции за над 10 млн. лева през 2020г. за машини и оборудване с цел подобряване на произвoдствения процес. 


Администратор Производство е част от екипа, произвеждащ Kit Kat и Pop Choc и осигуряващ продукция за над 35 страни от целия свят. Той/тя осигурява необходимата информация на Производствения мениджър и на Супервайзора на зоната, за да се контролира и проследява производственото представяне и осигурява всички необходими индиректни материали за производствените зони. 


За тази позиция търсим инициативна личност, с желание за учене, развитие и технологични познания, за да се присъедини към екипа. 
 

ПРЕЗ ЕДИН ТВОЙ РАБОТЕН ДЕН…

 

•    Подготвяш дневни, седмични, месечни, тримесечни и годишни доклади за производственото представяне, седмична програма, преработка, загуба, т.н; 
•    Подпомагаш супервайзора на зоната за правилното въвеждане и проследяване на информацията в производствените системи (САП, САМ);
•    Осъществяваш дейности, свързани с процедурата и проследяването на контрола върху нетното тегло (премерващи устройства, въвеждане на нови позиции, измерване и проверки на информация);
•    Водиш дневна/седмична оперативна среща и администрираш ефективното й провеждане (подготовка на необходимата информация, записване на действия по време на срещата, проследяване за приключване на действията и др);
•    Осигуряваш навременни заявки на използваните индиректни материали за производствените зони;
•    Подпомагаш супервайзора при изготвяне на инструкция, стандарти и други документи;
•    Участваш в/водиш различни проекти за подобрение.
 

ТИ СИ ПОДХОДЯЩ, АКО ИМАШ...

 

•    Висше образование е предимство;
•    Административен опит в производствена компания е предимство;
•    Английски език – средно ниво; 
•    Компютърна грамотност; 
•    Познаване на САП производствен модул е предимство;
•    Добри комуникационни и аналитични умения;
•    Умения за работа в екип.
 

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати. 
Предоставените от Вас лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
 

ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЗИЦИЯТА

 

•    Локация: Нестле България, Фабрика София, бул.Европа 128;
•    Работно време: 8-часов работен ден, с плаващо начало на работния ден между 8:00 и 9:00 часа; 
•    Условия на работа: постоянен трудов договор;
•    Социални придобивки: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна всеки месец, допълнителни дни годишен отпуск и др.
 

ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯТА

 

Фабрика София в Нестле България е компетентностен център за иновации и реновации сред фабриките на Нестле групата и реализира инвестиции за над 10 млн. лева през 2020г. за машини и оборудване с цел подобряване на произвoдствения процес. 


Администратор Производство е част от екипа, произвеждащ Kit Kat и Pop Choc и осигуряващ продукция за над 35 страни от целия свят. Той/тя осигурява необходимата информация на Производствения мениджър и на Супервайзора на зоната, за да се контролира и проследява производственото представяне и осигурява всички необходими индиректни материали за производствените зони. 


За тази позиция търсим инициативна личност, с желание за учене, развитие и технологични познания, за да се присъедини към екипа. 
 

ПРЕЗ ЕДИН ТВОЙ РАБОТЕН ДЕН…

 

•    Подготвяш дневни, седмични, месечни, тримесечни и годишни доклади за производственото представяне, седмична програма, преработка, загуба, т.н; 
•    Подпомагаш супервайзора на зоната за правилното въвеждане и проследяване на информацията в производствените системи (САП, САМ);
•    Осъществяваш дейности, свързани с процедурата и проследяването на контрола върху нетното тегло (премерващи устройства, въвеждане на нови позиции, измерване и проверки на информация);
•    Водиш дневна/седмична оперативна среща и администрираш ефективното й провеждане (подготовка на необходимата информация, записване на действия по време на срещата, проследяване за приключване на действията и др);
•    Осигуряваш навременни заявки на използваните индиректни материали за производствените зони;
•    Подпомагаш супервайзора при изготвяне на инструкция, стандарти и други документи;
•    Участваш в/водиш различни проекти за подобрение.
 

ТИ СИ ПОДХОДЯЩ, АКО ИМАШ...

 

•    Висше образование е предимство;
•    Административен опит в производствена компания е предимство;
•    Английски език – средно ниво; 
•    Компютърна грамотност; 
•    Познаване на САП производствен модул е предимство;
•    Добри комуникационни и аналитични умения;
•    Умения за работа в екип.
 

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати. 
Предоставените от Вас лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
 

Sofia, BG

Sofia, BG

Apply now »